Protocols fundraising per al foment de l'emprenedoria

Authors

Pere Segarra Roca
Xiaoni Li

Synopsis

A partir de la perspectiva de l’economia i la innovació, s’ha ressaltat molt, des del punt de vista teòric, la importància econòmica de l’emprenedor. D’aquesta manera, l’emprenedor contribuiria al creixement econòmic a través de la introducció de canvis i innovacions i mitjançant la generació i estímul de la competència. L’emprenedoria constitueix actualment un dels mecanismes fonamentals per a la creació d’ocupació, innovació, riquesa i desenvolupament econòmic i social de les nacions.

Llegir a Google Books

Cover for Protocols fundraising per al foment de l'emprenedoria
Published
July 23, 2014
Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-695-6296-3
Date of first publication (11)
2012