La dinàmica empresarial de la demarcació de Tarragona: creació i tancament d’empreses durant el període 1994-2009

Authors

Diversos Autors
Agustí Segarra Blasco

Synopsis

Aquest treball s’ocupa de l’evolució del teixit empresarial a la demarcació provincial de Tarragona entre els anys 1994 i 2009. Es tracta d’un estudi de dinàmica empresarial que pretén analitzar els ritmes de creació i tancament d’empreses així com els seus determinants. Les dades subministrades per l’INE faciliten observar quina ha estat la dinàmica empresarial a la demarcació de Tarragona, i comparar-la amb la registrada a l’Estat espanyol i a Catalunya. El període d’estudi comprèn un nombre considerable d’anys, en total setze exercicis. La cobertura temporal del treball ens permet observar la creació i la destrucció del teixit empresarial en diferents conjuntures.

Llegir a Google Books

Cover for La dinàmica empresarial de la demarcació de Tarragona: creació i tancament d’empreses durant el període 1994-2009
Published
July 23, 2014

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-695-1521-1
Date of first publication (11)
2012