Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014

Authors

Universitat Rovira i Virgili

Synopsis

Aquest segon Pla de política lingüística de la URV, que comprèn la planificació de la política lingüística de la institució per al període 2012-2014, ha estat aprovat el 10 de juliol de 2012 pel Consell de Govern de la URV (a partir d’una proposta de la Comissió de Política Lingüística) i constitueix una continuació del Pla de política lingüística de la URV per al 2009-2011. Per això parteix de la diagnosi feta per al primer document i comparteix els reptes i els objectius generals que s’hi van establir.

Cover for Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2012-2014
Published
July 23, 2014
Categories

Details about this monograph

Date of first publication (11)
2012