Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2015–2017

Authors

Universitat Rovira i Virgili

Synopsis

Aquest tercer Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili, que comprèn la planificació de la política lingüística de la institució per al període 2015-2017, ha estat aprovat el 22 de desembre de 2014 pel Consell de Govern de la URV (a partir d’una proposta de la Comissió de Política Lingüística) i constitueix una continuació dels plans de política lingüística de la URV per al 2009-2011 i per al 2012- 2014. Per això parteix de la diagnosi feta per a aquests documents i comparteix els reptes i els objectius generals que s’hi van establir.

Llegeix el llibre en línia · Més informació

Cover for Pla de política lingüística de la Universitat Rovira i Virgili per al 2015–2017
Published
March 10, 2015
Categories

Details about this monograph

Date of first publication (11)
2015