Pràctiques d'economia industrial

Authors

Ricardo Flores Fillol
María José Pérez Lacasta

Synopsis

Aquesta col·lecció de problemes constitueix un material de suport per a l’assignatura d’Economia Industrial en el marc del grau d’Economia. S’hi inclou un bloc de monopoli (temes 1-3) i un altre d’oligopoli (temes 4-6). Al bloc de monopoli, estudiem com l’empresa utilitza el poder de mercat per discriminar preus i condicionar les relacions verticals amb altres empreses. Al bloc d’oligopoli, estudiem com el poder de mercat dóna lloc a un entorn d’interacció estratègica entre empreses, on les decisions que pren una determinada empresa afecten els seus propis beneficis, però també els d’altres empreses que operen al mercat. En aquest bloc estudiem la competència simultània i seqüencial en quantitats, així com models de diverses etapes amb diferenciació de producte i competència en preus.

Llegeix el llibre en línia

Cover for Pràctiques d'economia industrial
Published
March 18, 2015
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-697-0641-1
Date of first publication (11)
2015