Igualtat de gènere: un debat entre la política i la universitat

Authors

Dolors Comas d’Argemir
Vicky Martín Herreros
Mª Luisa Panisello Chavarria

Synopsis

Quaderns de la Igualtat és una iniciativa de l’Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta publicació representa la materialització de diverses mesures previstes al I Pla d’Igualtat (2007-2010) i també al II Pla d’Igualtat de la URV (2011-2015), en què es plasma el compromís de la Universitat amb els valors de la igualtat i la no-discriminació. Quaderns de la Igualtat és un espai que serveix per difondre l’activitat investigadora en matèria de polítiques d’igualtat per raó de gènere i aspira a facilitar a la comunitat acadèmica i científica una nova eina al servei de la transferència de coneixement sobre dones i feminisme.

Llegeix el llibre en línia 

* * * 

Índex

La Distinció Maria Antònia Ferrer i Bosch. Acta del jurat 2014

Entre l’activitat acadèmica i la política, la universitat i la societat, Dolors Comas d’Argemir

La trayectoria de las mujeres directivas. Un acercamiento cualitativo y cuantitativo, Vicky Martín Herreros

Integració de la perspectiva de gènere en el sistema sanitari català, Mª Luisa Panisello Chavarria

Cover for Igualtat de gènere: un debat entre la política i la universitat
Published
June 11, 2015

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-8424-371-7
Date of first publication (11)
2015