Igualtat de gènere: un debat entre la política i la universitat

Dolors Comas d’Argemir
Author
Vicky Martín Herreros
Author
Mª Luisa Panisello Chavarria
Author

Synopsis

Quaderns de la Igualtat és una iniciativa de l’Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta publicació representa la materialització de diverses mesures previstes al I Pla d’Igualtat (2007-2010) i també al II Pla d’Igualtat de la URV (2011-2015), en què es plasma el compromís de la Universitat amb els valors de la igualtat i la no-discriminació. Quaderns de la Igualtat és un espai que serveix per difondre l’activitat investigadora en matèria de polítiques d’igualtat per raó de gènere i aspira a facilitar a la comunitat acadèmica i científica una nova eina al servei de la transferència de coneixement sobre dones i feminisme.

Llegeix el llibre en línia 

* * * 

Índex

La Distinció Maria Antònia Ferrer i Bosch. Acta del jurat 2014

Entre l’activitat acadèmica i la política, la universitat i la societat, Dolors Comas d’Argemir

La trayectoria de las mujeres directivas. Un acercamiento cualitativo y cuantitativo, Vicky Martín Herreros

Integració de la perspectiva de gènere en el sistema sanitari català, Mª Luisa Panisello Chavarria

Cover for Igualtat de gènere: un debat entre la política i la universitat

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-8424-371-7
Date of first publication (11)
2015