Mètodes quantitatius per l'anàlisi econòmica

Authors

Cori Vilella Bach
José Manuel Giménez-Gómez

Synopsis

Aquesta publicació està dirigida als estudiants de segon curs del grau d’Economia en l’assignatura de Mètodes quantitatius per a l’anàlisi econòmica. L’objectiu principal és oferir uns apunts que puguin ajudar l’alumne a seguir millor l’assignatura, tenint en compte que es tracta d’una assignatura presencial i, per tant, s’han de complementar amb les explicacions del professor a classe i els exercicis de l’assignatura.

Llegeix el llibre en línia

Cover for Mètodes quantitatius per l'anàlisi econòmica
Published
October 14, 2015
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-8424-393-9
Date of first publication (11)
2015