Pràctiques per a una assignatura de Principis d'Economia impartida en un grau de Turisme

Authors

Ricardo Flores Fillol
Judith Turrión Prats

Synopsis

Aquesta col·lecció de problemes constitueix un material de suport per a una assignatura de Principis d’Economia, en el marc d’un grau de Turisme, destinada a apropar als estudiants els principals conceptes utilitzats en economia. Aquesta assignatura pretén proporcionar als alumnes mecanismes que permetin la comprensió dels conceptes i fenòmens econòmics més habituals del món contemporani, de manera que puguin entendre millor la realitat econòmica que els envolta. En definitiva,persegueix fer l’economia més propera.

Comprar el llibre imprès Llegir a Google Books

Cover for Pràctiques per a una assignatura de Principis d'Economia impartida en un grau de Turisme
Published
June 17, 2014
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-693-4804-8
Date of first publication (11)
2010