Lliçons de comptabilitat de costos

Authors

Ricard Monclús Guitart
Maria Arántzazu Vidal Blasco

Synopsis

La comptabilitat de costos té com a objectiu fonamental la planificació i control de la gestió empresarial, en definitiva, està involucrada en el procés de gestió de la empresa. Aquest manual està dirigit tant a alumnes de Grau de ADE i de Grau de Finances i Comptabilitat, com a directius i personal encarregat del càlcul intern dels costos de les transccions empresarials i presa de decisions. Es presenta en onze lliçons que, des d’un punt de vista eminentment pràctic, recullen els aspectes més rellevants per al coneixement global de la disciplina.

Comprar el llibre imprès Llegir a Google Books

Cover for Lliçons de comptabilitat de costos
Published
June 17, 2014
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-693-6534-2
Date of first publication (11)
2010