Lliçons de comptabilitat financera superior

Authors

Ricard Monclús Guitart
Maria Arántzazu Vidal Blasco

Synopsis

En aquest llibre s'aborda en profunditat el desenvolupament comptable de les operacions derivades de la forma jurídica que en cada moment pot adoptar la unitat econòmica empresarial, amb especial referència a activitats mercantils. El text està adaptat a la nova legislació mercantil i comptable en vigència a abril de 2011.

Comprar el llibre imprès Llegir a Google Books

Cover for Lliçons de comptabilitat financera superior
Published
June 17, 2014
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-694-3221-1
Date of first publication (11)
2011