Selecció de carteres amb informació sobre intangibles: Un estudi sobre les pràctiques i el comportament de l’inversor

Authors

Diversos Autors

Synopsis

Cada cop existeixen més evidències de l'efecte que la informació sobre capital intel·lectual (el valor intangible de l’empresa) té en el preu de les accions en els mercats de capitals; unes evidències que justifiquen la creixent necessitat d'informar el mercat sobre el valor d'aquests actius i facilitar així als inversors l'accés a informació veritablement rellevant. Aquesta obra va dirigida tant a acadèmics com a professionals del món de les finances que desitgin aprofundir en el fascinant món dels models de gestió de la nova economia i les seves possibilitats d'afectar el comportament dels agents decisors.

Comprar el llibre imprès Llegir a Google Books

Cover for Selecció de carteres amb informació sobre intangibles: Un estudi sobre les pràctiques i el comportament de l’inversor
Published
June 17, 2014
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-694-2332-5
Date of first publication (11)
2011