Investidura com a doctor honoris causa de l'Excm. Sr. Antoni M. Badia i Margarit

Authors

Diversos autors

Synopsis

Investidura com a doctor honoris causa de l'Excm. Sr. Antoni M. Badia i Margarit. Sessió acadèmica extraordinària, 29 d'abril de 1994. 

Elogi del candidat a càrrec de la doctora Margarida Aritzeta i Abad. Discurs d'investidura pronunciat pel senyor Antoni M. Badia i Margarit. Paraules de benvinguda pronunciades pel doctor Joan Martí Castell Rector Magfc. de la Universitat.

Cover for Investidura com a doctor honoris causa de l'Excm. Sr. Antoni M. Badia i Margarit
Published
June 26, 2017
Categories

Details about this monograph

Legal deposit number (17)
T. 1277-1994
Date of first publication (11)
1994