Apunts de matemàtiques I

Authors

Cori Vilella Bach

Synopsis

Aquesta publicació està dirigida als estudiants de l’assignatura de Matemàtiques I dels graus d’Economia, Administració i Direcció d’Empreses i Finances i Comptabilitat. De manera esquemàtica es tracten aspectos d’àlgebra lineal (matrius i determinants, sistemes d’quacions lineals, espai Rn) i anàlisi real (funció real de variable real, integració). 

Llegir a Google Books

Cover for Apunts de matemàtiques I
Published
July 15, 2014
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-694-6881-4
Date of first publication (11)
2011