Aprendre a través de la veu de l'experiència

Authors

Ricard Monclús Guitart
Maria Arántzazu Vidal Blasco

Synopsis

El per què d’aquesta obra es troba en el poder de les històries com a font de transmissió de coneixement. Amb aquestes històries (minicasos en format multimèdia-vídeo) pretenem que l’estudiant reflexioni sobre experiències passades, apliqui el pensament crític per valorar la situació presentada i sigui capaç d’extrapolar aquesta situació a les experiències pròpies, sense oblidar el factor motivador que suposa permetre a l’estudiant visualitzar “situacions en què podrà trobar-se”.

Llegir a Google Books

Cover for Aprendre a través de la veu de l'experiència
Published
June 18, 2014
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-695-3926-2
Date of first publication (11)
2012