Matemàtica Discreta II: Aritmètica i teoria de la codificació

Authors

Maria Bras-Amorós
Josep Rifà Coma

Synopsis

Aquest llibre pretén ser el suport de l’assignatura Matemàtica Discreta II, impartida al grau d’Informàtica de la URV. Els dos blocs principals d’aquesta assignatura són l’aritmètica discreta i la teoria de la codificació per al tractament d’errors en les comunicacions digitals. El llibre està enfocat a plantejar i resoldre problemes. El primer capítol és un resum de la teoria de l’assignatura; la resta de capítols estan dedicats als problemes de cadascun dels temes.

Comprar el llibre imprès Llegir a Google Books

Cover for Matemàtica Discreta II: Aritmètica i teoria de la codificació
Published
June 18, 2014
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-8424-207-9
Date of first publication (11)
2012