El tractament de les ciències socials per a l'educació primària

Authors

Diversos Autors
Antoni Gavaldà
Josep Maria Pons i Altés

Synopsis

Aquest llibre pretén explicar les característiques fonamentals de les diverses ciències socials (història, geografia, economia, ciència política, sociologia, filosofia i antropologia) i les potencialitats que tenen a l’educació primària. A partir d’unes primeres reflexions teòriques, el que predomina als diferents capítols són propostes pràctiques que considerem que poden ser de gran utilitat tant per als estudiants universitaris com per als mestres en exercici.

Comprar el llibre imprès Llegir a Google Books

Cover for El tractament de les ciències socials per a l'educació primària
Published
June 18, 2014
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-695-7158-3
Date of first publication (11)
2013