Géza Alföldy. Estudios tarraconenses

Authors

Diana Gorostidi

Synopsis

El volum aplega una dotzena llarga d’articles sobre Tàrraco de l’eminent historiador de l’antiguitat i epigrafista Géza Alföldy (1935-2011), traduïts per primera vegada de l’alemany i el llatí. La selecció d’escrits posa en evidència que la recerca del professor Alföldy va ser pionera en molts àmbits de la història i de l’arqueologia de Tàrraco, de l’antiga província Tarraconensis i d’Hispània en general. L’edició és a càrrec de Diana Gorostidi (URV-ICAC), i ha comptat amb la col·laboració de nombrosos especialistes d’àmbit hispànic. El professor Alföldy va formar part del Consell Científic Assessor de l’ICAC i va ser nomenat doctor honoris causa per la URV el 2009. El llibre és una publicació coeditada per la URV i l’ICAC, amb la col·laboració del DAI (Institut Arqueològic Alemany), en motiu del 25è aniversari de la universitat.

Més informació a la web de l'ICAC

Cover for Géza Alföldy. Estudios tarraconenses
Published
December 13, 2017

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-8424-635-0
Co-publisher's ISBN-13 (24)
978-84-946298-5-3 (ICAC)
Date of first publication (11)
2017