Matemàtiques II. Economia i empresa

Authors

Llúcia Mauri Masdeu

Synopsis

Aquest llibre pretén proporcionar coneixements i habilitats vinculades a les assignatures de matemàtiques dels estudis d’economia, empresa i finances. Ésser competent implica comprendre, reflexionar i decidir, en qualsevol situació vinculada en un saber. Per tant el procés de construcció i fortificació en l’etapa de l’aprenentatge són clau per assolir la capacitat d’aprendre a ser i actuar de manera autònoma. Així, durant el transcurs de la lectura d’aquestes pàgines, esperem donar suport a l’adquisició de nous conceptes i habilitats d’aquesta temàtica aparentment exacta i tant relativa a la vegada, les matemàtiques.

Comprar el llibre imprès (en blanc i negre o en colorLlegir a Google Books

Cover for Matemàtiques II. Economia i empresa
Published
June 20, 2014
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-695-7912-1
Date of first publication (11)
2013