Recursos naturals, riquesa o espoliació? Visions d'Amèrica Llatina

Authors

Diversos Autors

Synopsis

En aquesta publicació recollim les ponències de les Jornades que van tenir lloc durant el curs 2010-11 a les universitats de Lleida, Girona i Rovira i Virgili. Els temes tractats versen sobre problemes com les migracions forçades de capes de població i la dificultat d’accés als serveis més elementals com l’accés a l’aigua, en ocasions per la construcció de colossals obres públiques que fan incompatible la continuïtat de la vida de les comunitats que han habitat els indrets secularment. S’hi posa de manifest també una visió crítica sobre el poder efectiu que exerceixen grans empreses transnacionals, que negocien amb autoritats polítiques de països tenidors de recursos naturals però sense capacitat tecnològica per administrar-ne l’obtenció; la devastació que en ocasions infligeixen és irrecuperable per sempre, tant per la salut de la població com per al paisatge i el medi ambient. També hi ha ponències dedicades al fenomen de l’apropiació de recursos genètics i coneixements tradicionals que acaben patentats en països desenvolupats i en poder de persones i entitats que no tenen res a veure amb la cultura i tradició que els ha generat.

Llegir a GoogleBooks

. . . 

Continguts

Presentació del rector de la Universitat Rovira i Virgili

Presentació del rector de la Universitat de Lleida

Presentació de la rectora de la Universitat de Girona

Agua y gobernanza en el sur: el derecho humano al agua. Natalia Uribe Pando

Biopiratería en América Latina: desafíos y respuestas legales e institucionales. Jorge Cabrera Medaglia

Enlazando conflictos, resistencias y alternativas: empresas, dependencia energética y deuda ecológica. Iñaki Barcena Hinojal

“Refugiados ambientales” en América Latina. Oliver Klein Bosquet

Cover for Recursos naturals, riquesa o espoliació? Visions d'Amèrica Llatina
Published
March 15, 2017

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-695-7156-9
Co-publisher's ISBN-13 (24)
978-84-8409-599-6 / 978-84-8458-415-5
Publication date (01)
2013