Rossend Arús i Arderiu. Teatre complet IV (1883-1887)

Authors

Rossend Arús i Arderiu
Magí Sunyer Molné

Synopsis

L'edició del teatre complet de Rossend Arús i Arderiu (1845-1891), dramaturg popular, republicà, catalanista, lliurepensador i maçó, posa a l'abast del públic i dels professionals del teatre el total de més de cinquanta peces dramàtiques d'aquest dramaturg, que constitueix la col·lecció més extensa de teatre vuitcentista a l'abast del lector actual.

* * *

RESSENYES

Els Marges, Núm. 121 (Primavera 2020), p. 116-117; Josep M. Domingo
Catalan Review XXXIV (2020), 137–165; Gabriel Sansano
Revista de Catalunya, núm. 312, Miquel Maria Gibert
Serra d'Or, núm. 738, Francesc Massip
Anuari Verdaguer, 28, Jordi Ginebra i Serrabou
Studia Romanica Posnaniensia, 48, Jordi Ginebra Serrabou

***

TAULA DE CONTINGUTS

La filla del rei
La mà oculta
La taverna
La cambrera
El nuevo Tenorio
Los buscadores de oro
El doctor Lorenzo
Justícia catalana

Cover for Rossend Arús i Arderiu. Teatre complet IV (1883-1887)
Published
January 20, 2021
Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-8424-901-6
Date of first publication (11)
2020