Recerca en Humanitats 2020

Authors

Maria Bargalló Escrivà

Synopsis

Aquest volum inclou els onze treballs corresponents a les presentacions realitzades a la cinquena edició de les Jornades del Doctorand. Aquests textos constitueixen una nova mostra de la recerca en Humanitats en els diversos àmbits d’investigació que inclou el nostre programa; així els estudis comprenen qüestions d’història i història de l’art, de llengua i literatura.

* * *

SUMARI
Introducció
Salazar y la guerra civil española: la discreta ayuda portuguesa al bando nacional (1936-1939), David Almeida de Andrade
Animal Metaphors through Subtitling in Family Guy, Mariazell-Eugènia Bosch Fábregas
Hacia una formalización para la detección automática de la violencia lingüística en las redes sociales, Susana Campillo Muñoz
Les cultures polítiques del socialisme espanyol en la Transició, Gerard Cintas Hernández
La cultura pop a Espanya, exemple de dissidència política i crítica social durant la dictadura franquista, Sara Espinós Ferrer
Mujeres y madres de Barcino en los epitafios funerarios. Siglos I-II d.C. , Montse Guallarte Salvat
La Teoría de las Funciones Lexicográficas como base para la definición de una app para entrenadores de fútbol, Ángel Huete-García
«Furtivament al marge»: corporalitat i abjecció a les poètiques catalanes de la segona dècada del segle XXI, Meritxell Matas Revilla
Una època de canvis i continuïtats. Societat i cultura a Tarragona després de la Guerra del Francès (1814-1820) , Carlos Moruno Moyano 
La huella estilística del traductor: léxico borgiano en la traducción de Orlando de Woolf, Nerea Tera Faba
Extravagàncies escèniques i nous formats artístics a Tarragona durant l’últim terç del segle XIX,  M. Teresa Velasco Osca 

Cover for Recerca en Humanitats 2020
Published
May 25, 2021

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-8424-911-5
Date of first publication (11)
2021