Matemàtiques I. Economia i empresa

Authors

Llúcia Mauri Masdeu

Synopsis

Aquest llibre pretén facilitar els processos d’aprenentatge de les assignatures de matemàtiques dels estudis d’economia, empresa i finances. L’aprenentatge no consisteix únicament en l’adquisició de nous coneixements, sinó, també i especialment, en la superació del errors comesos al llarg del procés. Amb aquest esperit, esperem que aquest recull de conceptes i d’exercicis pugui servir per simplificar i donar resposta a les qüestions més abstractes del món de les matemàtiques, tan relatiu, ambigu i abstracte.

Comprar el llibre imprès (en blanc i negre i en colorLlegir a Google Books

Cover for Matemàtiques I. Economia i empresa
Published
July 3, 2014
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-695-3927-9
Date of first publication (11)
2012