Mètodes experimentals en enginyeria mecànica : Pràctiques de laboratori

Authors

Francisco Huera-Huarte

Synopsis

La matèria pretén que l’estudiant assoleixi els coneixements mínims que un graduat en enginyeria mecànica ha de tenir per tal de poder entendre i realitzar assaigs i experiments bàsics. Les experiències de laboratori que aquí es presenten complementen els coneixements teòrics assolits en altres assignatures, en particular a Dinàmica de Sistemes Mecànics. S’estudien les bases del tractament digital del senyal en els dominis temporal i freqüencial, el procés del mostreig i la conversió analògica-digital, el calibratge de sensors i finalment aplicacions bàsiques en el camp de les vibracions mecàniques.

Compra el llibre en paper

Cover for Mètodes experimentals en enginyeria mecànica : Pràctiques de laboratori
Published
May 3, 2022
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-8424-959-7
Date of first publication (11)
2022