Matemàtica discreta 2

Authors

Maria Bras-Amorós
Oriol Farràs Ventura

Synopsis

El present llibre és una introducció a les matemàtiques de les comunicacions digitals i a la teoria de la codificació per al tractament d’errors. Hi ha un primer bloc amb el contingut dels diferents temes acompanyats d’exemples i exercicis il·lustratius (aritmètica entera, aritmètica modular, aritmètica polinomial, cossos finits, codis lineals, codis cíclics i codis Reed-Solomon) i un segon bloc amb una extensa llista de problemes separats per temes.

 

Cover for Matemàtica discreta 2
Published
May 18, 2022
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-1365-004-3
Date of first publication (11)
2022