Introducció als mercats i actius financers: Gestió de carteres de renda variable

Authors

Jordi Andreu Corbatón

Synopsis

L’objectiu principal d’aquest llibre és posar a disposició dels estudiants d’Economia, Finances, Administració i Direcció d’Empreses i titulacions afins un material de consulta en català que inclogui els elements clau de la gestió de carteres de renda variable. Així, en aquestes pàgines es pot trobar una introducció senzilla i breu, que fuig d’una excessiva matematització, de conceptes tan essencials en finances com inversió, rendibilitat, risc, diversificació o construcció de carteres.

Comprar el llibre imprès Llegir a Google Books

Cover for Introducció als mercats i actius financers: Gestió de carteres de renda variable
Published
July 3, 2014
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-695-7097-5
Date of first publication (11)
2013