La vida al riu Francolí: Els humans i els sistemes aquàtics

Authors

Diversos Autors
Jesús Ortiz
Goretti Merseburger

Synopsis

Aquest llibre conté una gran quantitat d’informació de gran rigor i valor sobre els sistemes aquàtics, tant naturals com artificials, de la conca del riu Francolí. La informació prové de la consulta d’un gran nombre de fonts bibliogràfiques, arxius, bases de dades i, sobretot, estudis de camp i cartogràfics específics duta a terme per l’associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals (CEN) i els departaments de Geografia i d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Comprar el llibre imprès (en blanc i negre i en colorLlegir a Google Books

Cover for La vida al riu Francolí: Els humans i els sistemes aquàtics
Published
July 4, 2014
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-695-9177-2
Date of first publication (11)
2014