Recomanacions per a l'edició de textos catalans medievals

Authors

Josep M. Pujol

Synopsis

Recomanacions del professor Josep M. Pujol en relació a l'edició de textos catalans medievals. S'hi referencien els tipus d'edicions, qüestions d'edició paleogràfica i aspectes d'edició crítica com la disposició del text i de l'aparat crític.

Cover for Recomanacions per a l'edició de textos catalans medievals
Published
January 31, 2023
Categories

Details about this monograph

Date of first publication (11)
2001