1a Jornada en Recerca en Enologia i Viticultura a Catalunya

Authors

Albert Bordons de Porrata-Doria
Josep Maria Llauradó Reverchon

Synopsis

L’objectiu principal d'aquest llibre és fer conèixer i difondre la recerca que es fa a Catalunya en Enologia i Viticultura i aspectes relacionats que s'han presentat en unes Jornades a Tarragona. En repassar les bases de dades de publicacions científiques dels darrers anys, hem pogut constatar que al país hi ha uns 20 grups d’investigadors que tenen com a línies de recerca principals les relacionades amb les ciències de la vinya i el vi, però a més a més hi ha uns altres 40 grups o investigadors que encara que el seu àmbit principal de recerca no sigui la viticultura o l’enologia, han publicat aquests darrers anys diversos treballs relacionats en diferents aspectes, fins i tot de disciplines científiques aparentment allunyades. Tots ells han estat convidats a la Jornada per presentar els seus treballs més innovadors o les línies de recerca.

Llegir a Google Books

Cover for 1a Jornada en Recerca en Enologia i Viticultura a Catalunya
Published
July 10, 2014

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-695-7878-0
Date of first publication (11)
2013