L'orientalisme de Tapiró

Authors

Jordi Àngel Carbonell

Synopsis

Josep Tapiró i Baró ha estat un dels artistes més internacionals del nostre art vuitcentista. Les seves aquareŀles foren molt valorades per l’extraordinària versemblança. Altrament, fou el primer pintor peninsular instaŀlat a la ciutat de Tànger de forma permanent. Residí a la seva medina des de l’any 1877 fins al seu traspàs, el quatre d’octubre de 1913. Des d’aquest indret féu un acostament quasi científic a la societat musulmana, cosa que ha convertit la seva obra en un significatiu document testimonial d’un món que estava a punt de transformar-se profundament per culpa de la pressió expansionista europea.

Cover for L'orientalisme de Tapiró
Published
June 10, 2014

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-695-9912-9