El segle de les dones

Authors

Marta Selva
Berta Ramos
Coral Cuadrada

Synopsis

Quaderns de la Igualtat és una iniciativa de l’Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta publicació representa la materialització de diverses mesures previstes al Pla d’igualtat de la URV (2007-2010), en què es plasma el compromís de la Universitat amb els valors de la igualtat i la no-discriminació. Quaderns de la Igualtat vol ser un espai que serveixi per difondre l’activitat investigadora en matèria de polítiques d’igualtat per raó de gènere i aspira a facilitar a la comunitat acadèmica i científica una nova eina al servei de la transferència de coneixement sobre dones i feminisme.

Comprar el llibre imprès | Llegir a Google Books

Cover for El segle de les dones
Published
July 11, 2014

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-695-1737-6
Date of first publication (11)
2012