Desenvolupament experimental de nous tractaments antifúngics per a infeccions causades per llevats

Authors

Marçal Mariné Mestres

Synopsis

Els estudis inclosos a la present tesi s’han centrat en el desenvolupament de noves teràpies antifúngiques per a infeccions causades per diverses espècies de Candida i per Cladophialophora bantiana.

Comprar el llibre en paper Llegir a Google Books

Cover for Desenvolupament experimental de nous tractaments antifúngics per a infeccions causades per llevats
Published
July 14, 2014

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-695-3923-1
Date of first publication (11)
2012