Incidència i supervivència del càncer de cap i coll a la demarcació de Tarragona (1980–2005)

Authors

Encarna Mur i Restoy

Synopsis

Estudi epidemiològic descriptiu dels càncers de cap i coll a la demarcació de Tarragona. S’hi analitza la incidència, la mortalitat, la supervivència i la prevalença en base poblacional de les 3.507 neoplàsies de cap i coll del Registre de Càncer de Tarragona, durant el període 1980–2005, per a cadascuna de les localitzacions (llavi, llengua, cavitat oral, glàndules salivals, amígdala, nasofaringe, hipofaringe, altres llocs de la cavitat oral i faringe, cavitat nasals i sins paranasals i laringe).

Llegir a Google Books

Cover for Incidència i supervivència del càncer de cap i coll a la demarcació de Tarragona (1980–2005)
Published
July 15, 2014

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-695-9174-1
Date of first publication (11)
2013