La socialització de la pobresa: canvis en els perfils de la població pobra a Espanya

Authors

Ángel Belzunegui
Carme Borbonès
Francesc Valls

Synopsis

En aquest primer número de Quaderns per a la Inclusió Social s’aborda la realitat de la pobresa a Espanya. La tesi que es defensa en aquest treball és l’existència d’un procés de socialització de la pobresa, en el sentit que el risc de pobresa i la vulnerabilitat social s’estenen a capes socials i a grups d’edat que abans quedaven relativament protegits de les situacions desfavorides. S’analitzen els factors que contribueixen a aquest procés de socialització, entre els quals destaquen la situació dels subjectes en el mercat laboral, el tipus de llar on viuen i el nivell de formació que tenen. Per a algun d’aquests indicadors també es du a terme una comparativa de caràcter estatal. Finalment, es descriu l’estratègia 2020 adoptada per la Unió Europea amb el propòsit de reduir les taxes de pobresa i es concreten les directrius que la mateixa UE ha dictat per als seus membres amb vista a aconseguir aquest objectiu.

Cover for La socialització de la pobresa: canvis en els perfils de la població pobra a Espanya
Published
July 22, 2014

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-84-8424-205-5
Date of first publication (11)
2011