Paraules i colors: Mercè Macip, bibliotecària

Authors

Maria Martí Baiget

Synopsis

"La senyora Macip va ser la nostra primera bibliotecària. Abans de la seva arribada la biblioteca universitària era d’escassíssima entitat; en realitat no existia. La senyora Macip, pràcticament va començar des del punt zero; d’aquí el seu mèrit. Crec que per reconèixer i valorar, amb perspectiva històrica, la seva feina professional, seria oportú situar-nos en els anys inicials a començament dels setanta del segle XX, ara una mica llunyans. Recordo que en les primeres reunions de l’incipient claustre, quan es plantejaven les prioritats de la casa, el professorat, en una comprensible unanimitat, coincidia en la urgència de disposar d’una biblioteca eficaç."

Llegir a Google Books

Cover for Paraules i colors: Mercè Macip, bibliotecària
Published
July 23, 2014
Categories

Details about this monograph

Date of first publication (11)
2008