Patrimoni Literari

5 Titles

La col·lecció està especialitzada en patrimoni literari, entès en un sentit ampli, que comprèn tant l’obra literària com tot allò que hi està relacionat, des de l’escriptor i les circumstàncies de la creació fins a la transmissió dels textos i la gestió. Es proposa contribuir a eixamplar les plataformes de difusió dels estudis que en aquest camp es generen i preveu la incorporació al seu catàleg d’estudis generals de literatura i de teoria literària, no necessàriament centrats en l’univers lingüístic català. La col·lecció compta amb el recolzament de la Càtedra Josep Anton Baixeras de Patrimoni Literari Català i del Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana.

Direcció: Magí Sunyer Molné (Universitat Rovira i Virgili)
Comitè Editorial: Francesc Foguet Boreu (Universitat Autònoma de Barcelona), Mònica Güell (Sorbonne Université), Montserrat Palau Vergés (Universitat Rovira i Virgili), Emili Samper Prunera (Universitat Rovira i Virgili), Gabriel Sansano (Universitat d’Alacant), Joan Ramon Veny Mesquida (Universitat de Lleida)

Correu electrònic: patrimoniliterari@urv.cat 
Normes de presentació i procés d'edició 
Política d'accés obert i arxivament - Condicions d'autoria
Model d'informe de publicació

Col·lecció inclosa a Directory of Open Access Books