Return to view details about La supervivència empresarial a la demarcació de Tarragona cohort 1999 La supervivència empresarial a la demarcació de Tarragona cohort 1999 (PDF) Download Download PDF