Return to view details about La majoria selecta de la tecnòpolis catalana, 1940-1980 La majoria selecta de la tecnòpolis catalana, 1940-1980 (PDF) Download Download PDF