Return to view details about La digitalització com a resposta davant la Covid-19 La digitalització com a resposta davant la Covid-19 (PDF) Download Download PDF